Hvordan fellesskapet på bibelskole styrker troen

Troen er et vennskap med Gud, men også en invitasjon inn i et felleskap.

David Utslottøy
Stab 19/20, tidligere elev
Publisert
22.1.20


Som elev på bibelskole fikk jeg lov til å tilbringe en hverdag fylt av mennesker som jeg følte meg trygg på og som ønsket meg det beste. I senere tid har jeg innsett hvor mye dette faktisk betydde for meg, min reise og min tro. Vi påvirkes mye av mennesker og relasjoner. Kanskje oftere enn vi også tror. Spesielt preges man av dem som står deg nærmest og har mest autoritet over livet ditt. Dette kommer så fint frem i ordtaket «Vis meg dine venner og jeg skal si deg hvem du er».

Allerede i skapelsesberetningen får vi se at mennesket er skapt til å leve i felleskap. Adam følte seg ikke tilfreds med å være alene og dermed ble Eva også skapt. Senere i Bibelen får vi også lov å være vitne til det tette fellesskapet som de første kristne hadde sammen. De var opptatte av å samles ofte, for å tjene Gud og for å sammen vokse sterkere i troen. Det er noe herlig bibelsk over det å investere i relasjoner med andre mennesker. Jesus er et godt eksempel på dette, når han stadig velger å møte den éne og lære den å kjenne. Vi tror på en relasjonell Gud som har skapt mennesker som flokkdyr, ment til å omgi seg med hverandre. Derfor er det helt naturlig at nettopp felleskap hører til grunnpilarene i troen vår. Tro er ikke ment til å være en individuell greie, men noe man lever ut i fellesskap med andre. Troen er ikke bare en relasjon med Gud, men også en invitasjon inn i et felleskap.

Det blir naturlig å dele livets opp- og nedturer og man får komme tett på hverandres trosreise.

Når man aktivt utforsker troen sammen, slik som man gjør på en bibelskole, legger man til rette for vennskap som er bygget på en helt annen innsikt enn andre vennskap. Det blir naturlig å dele livets opp- og nedturer og man får komme tett på hverandres trosreise. Man lar andre komme inn på seg og andre lar deg komme inn på dem. Slik utvikles relasjoner fylt av ydmykhet og forståelse for hverandre. Man får lov til å kollektivt heie frem oppturene, og sammen bære byrdene av nedturene, slik som en familie skal gjøre. Gjennom et slikt miljø får man muligheten til å utvikle seg til den personen man ønsker å være!

For meg var relasjonene til klassekamerater og lærere den mest verdifulle delen av året på bibelskole. Jeg kommer for alltid til å være takknemlig for de som støttet meg og heiet på meg i min livslange vandring i troen. Jeg kommer heller aldri til å slutte å anbefale bibelskole på det varmeste til alle som ønsker å styrke sin tro og skaffe seg venner for livet!

Søk idag til 2023/2024

Inntaksreglement


Takk for søknaden!

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg!

Vår rektor Christian ringer deg i løpet av en ukes tid fra sitt mobilnummer 410 46 949 for å si hei og gi deg tilbakemelding på søknaden din. Er du lur lagrer du nummeret, så slipper du å få telefonskrekken med ukjent nummer. Si gjerne hei til oss, enten på Christian sitt nummer, eller ved å sende oss en e-post:

Skulle det gå et døgn uten at du har fått en bekreftelse på søknaden på e-postadressen du oppga, kan du gi oss en lyd på post@substans.co.

Oisann, noe gikk galt. Sjekk at alle feltene er fylt ut og prøv på nytt. Skulle problemene vedvare, kontakt oss.