Et år på bibelskole, et liv med substans

Hva mener vi egentlig når vi sier dette? Hvordan jobber staben for å gi deg dette i praksis?

Elisabet Giske Stige
Lærer
Publisert
6.3.20


Å være bibelskolelærer er på mange måter en drømmejobb. Man får bli kjent med og tilbringe tid med masse mennesker som har satt av et år til å lære om og bli bedre kjent med Jesus. Man får reise på studieturer med masse bra inspirasjon (og etterlengtet sol og varme). Man får undervise om spennende sider av den kristne troen og lytte til de reflekterte tankene elevene har i timene. Man får coache elever, dykke ned i livene deres og se endring og vekst. Og man får mange latterkramper. Med andre ord: det er gøy å jobbe på bibelskole! 

Samtidig er det et ansvar over jobben. Vi setter listen for hva en bibelskole er ganske høyt på Substans. Vår visjon er et år på bibelskole, et liv med substans. Det er ikke bare et slogan eller en kul setning som spiller på navnet vårt, men det er noe vi også bærer med oss som et ansvar – ovenfor Gud og ovenfor elevene. Dette gjennomsyrer hvordan vi arbeider!

Vi forbereder for et liv med substans...

... ved å være tett på menighetene. 

Min mor var student i Bergen på 80-tallet, og var veldig aktiv i et kristent studentarbeid. Ferdig utdannet flyttet hun til Nord-Norge for å jobbe, og da hun kom tilbake til Bergen etter et år hadde hun ingen kristent felleskap å komme tilbake til. I studentarbeidet var ikke de hun kjente fremdeles med (og hun var ikke student lengre uansett), og hun var ikke aktiv i en menighet. Hun måtte begynne litt på nytt. Vår bibelskole er knyttet tett på menighetene i byen fordi vi tror på den lokale menigheten, og vi tror på kraften av et felleskap. Troslivet er ikke et sololøp! Uansett om elevene blir værende i byen og menigheten de er en del av etter substans-året eller om de flytter bort og begynner i en annen menighet, vil de i løpet av substans-året få oppleve styrken og viktigheten av en menighet. 

... ved å se den enkelte eleven. 

Hvert menneske er viktig for Gud! Elevene som går på Substans er like forskjellige som resten av befolkningen. Noen har trodd hele livet, og andre er fremdeles på en reise av å avklare hva de tror på. Noen har masse erfaring fra kirke, og andre har aldri vært en del av den. Noen er introverte og andre er ekstroverte. Noen ønsker å studere etterpå, andre har vært i arbeidslivet i mange år. Alle har forskjellige gaver og talenter og alle har sin egen reise med Gud. På Substans får hver elev en coach som går sammen med dem om å finne sin vekstreise og jobbe gjennom sine utfordringer. 

... ved å skape opplevelser og vennskap med hverandre og Jesus. 

Mesteparten av studieløpet mitt har bestått av teologistudier, men jeg studerte et år på Universitetet i Bergen mens jeg jobbet. Jeg var en av de studentene som bare kom til forelesninger og ellers ikke tilbrakte så mye tid på studiet (så det ble ikke mitt beste studieår for å si det sånn). 6 år senere har jeg hverken kontakt med noen fra studiet eller noe særlig minne av hva jeg lærte. På Substans ønsker vi å skape opplevelser og vennskap. Da mener jeg ikke opplevelser som blir nostalgiske minner om det som en gang var, men kraftfulle opplevelser som forvandler liv. Vi ønsker å legge til rette for dette på mange måter: korte og lange studieturer, variert undervisning, chapel, avsatt tid med Gud, retreats, og mye mer. 

Bare en relasjon med Jesus kan skape et liv med substans. 

Et år på bibelskole, et liv med substans er ikke bare et ansvar vi i staben har ovenfor Gud og elevene, men også et samarbeid vi har med Gud og elevene våre. Vår drøm for hver elev er at året på Substans skal føre til et liv med substans og med en tro som bærer i alle sesonger og livsfaser.

Søk idag til 2024/2025

Inntaksreglement


Takk for søknaden!

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg!

Vår rektor Christian ringer deg i løpet av en ukes tid fra sitt mobilnummer 410 46 969 for å si hei og gi deg tilbakemelding på søknaden din. Er du lur lagrer du nummeret, så slipper du å få telefonskrekken med ukjent nummer. Si gjerne hei til oss, enten på Christian sitt nummer, eller ved å sende oss en e-post:

Skulle det gå et døgn uten at du har fått en bekreftelse på søknaden på e-postadressen du oppga, kan du gi oss en lyd på post@substans.co.

Oisann, noe gikk galt. Sjekk at alle feltene er fylt ut og prøv på nytt. Skulle problemene vedvare, kontakt oss.