Hva kjennetegner en Jesu disippel?

Hvilke kjennetegn finnes? Hvordan kan vi være Jesu disipler? Hvordan kan vi gjøre andre til disipler?

Johnny Omdal
Tidligere rektor
Publisert
1.11.17

Jesus valgte ut tolv disipler. Han trente dem, og sendte dem ut. Befalingen var tydelig: Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler (Matt 28, 18). Dette er et universelt kall til alle som bekjenner Jesus som Herre og frelser. Hva ligger i begrepet disippel?

Hvilke kjennetegn finnes? Hvordan kan vi være Jesu disipler? Hvordan kan vi gjøre andre til disipler? Disse spørsmålene vil være fokusområde for Substansbloggen dette skoleåret. 

Ifølge retreatbevegelsens far, Edin Løvås, finnes det seks kjennetegn på en disippel. Disse er: 1. En disippel har en personlig relasjon til Jesus. 2. En disippel lever dagliglivet sammen med Jesus. 3. En disippel blir stadig mer lik Jesus. 4. En disippel gjør Jesus sine interesser i verden til sine interesser. 5. En disippel lever i felleskap med andre disipler. 6. En disippel forenkler livet slik at en kan leve som en disippel. Hver måned framover vil et av disse kjennetegnene bli fokusert på i bloggen. Håper du er klar for å gå dypere i din relasjon med Jesus! 

Det greske ordet for disippel, mathetes, betyr lærling og ble brukt om en som tar i mot instrukser fra en annen. Det er ikke bare en elev, men en som tar til seg det mesteren sier, og gjør det. Deretter blir eleven selv «mester» og lærer det videre til andre. Sagt med andre ord: Vi er alle kalt til å være disipler og å gjøre disipler. 

Det første kjennetegnet på en disippel, ifølge Løvås, er at en disippel har en personlig relasjon med Jesus. Skal vi forstå denne relasjonen er det viktig at vi har en grunnleggende forståelse av nåden. 

“«Av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.»”

— Efeserbrevet 2,8

Nåde kommer av det greske ordet gratia, som betyr gratis. Nåde er Jesu stedfortredende død på Golgata kors for alle menneskers synder. Joh 1,29 «Se Guds lam, som bærer verdens synd.» Han gikk i vårt sted. Han betalte prisen en gang for alle. Nåde betyr at frelsen helt og fullt kommer som et initiativ fra Gud. Vi kan ikke legge noe til eller trekke noe ifra. Vi kan ikke bli mindre eller mer frelst. Ef 2,8 «Av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.» Nåden er Guds gode gave til oss. Den blir mottatt ufortjent, ved tro. I frelsen utelukkes all menneskelig fortjeneste og verdighet. 

Nåden må være basis for vårt disippelliv. I nåden finnes kraften til et seirende liv og et liv i tjeneste for Jesus. Nåden setter fokus på Jesus og hans verk, ikke på oss selv. Ingen religiøse, ideelle, politiske eller filosofiske ideer kan gi frelse. Ikke noe ritual,  seremoni, valfart, faste, god gjerning eller religiøs oppførsel heller. Frelsen gis ufortjent og av Guds nåde. Det skjedde uten menneskets medvirkning, uten våre gjerninger og uten vårt initiativ. Å ha en personlig relasjon med Jesus handler i bunn og grunn om å forstå nåden. 

— Johnny Omdal 

Rektor Substans 

Søk idag til 2024/2025

Inntaksreglement


Takk for søknaden!

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg!

Vår rektor Christian ringer deg i løpet av en ukes tid fra sitt mobilnummer 410 46 969 for å si hei og gi deg tilbakemelding på søknaden din. Er du lur lagrer du nummeret, så slipper du å få telefonskrekken med ukjent nummer. Si gjerne hei til oss, enten på Christian sitt nummer, eller ved å sende oss en e-post:

Skulle det gå et døgn uten at du har fått en bekreftelse på søknaden på e-postadressen du oppga, kan du gi oss en lyd på post@substans.co.

Oisann, noe gikk galt. Sjekk at alle feltene er fylt ut og prøv på nytt. Skulle problemene vedvare, kontakt oss.